MEDIER

I motsetning til annonsører har medier ingen mediebyrå de kan snakke med rundt implementering av ny teknologi og må ofte spørre sin CMS leverandør om valg av partnere innen annonsesalg. OTC sine konsulenter har etablert en tung kompetanse innen automatisert annonsesalg basert på rekke vellykkede prosjekter for mediehus og publisister. Vårt team hjelper med å bygge videre på eksisterende inntekstsmodeller og etablere nye. Vi kjenner både kjøps og salgs siden meget godt og bruker modeller som er utprøvd og testet.

ABONNEMENTSALG

Det er en utvikling blant mediehus og publisister hvor abonnementer står for større andeler av inntektene. Derfor er det viktig å kontinuerlig opprettholde forholdet med leserne og øke salg av abonnementer. Vi hjelper mediehus og publisister med utforming av strategi og produktutvikling for salg va abennoment.

VALG AV ADSERVER

Det finnes mange alternativer for Ad Servere på markedet. Noen av tunge systemer med mange funksjoner, og andre lette og enkle å håndtere. Hvert enkelt system har sine styrker og svakheter som ikke nødvendigvis kommer frem når man spør teknologileverandøren. Vi har satt opp nye annonseløsninger for en rekke store og små publisister og har et godt grunnlag for å kunne gjennomføre en behovsanalyse og gi en anbefaling. 

SALG AV ANNONSER PÅ BØRS

De store mediene har allerede automatisert store deler av salgsavdelingene. Teknologi som var forbeholdt til de store mediehusene har blitt mer tilgjengelig for små og mellomstore publisister. Det å kunne selge annonseplasser programmatisk kan by på mange utfordringer, og kan fort lede til et mislykket forsøk uten nødvendig kompetanse. Våre konsulenter kan hjelpe med kobling av Exchange og SSP slik at varelageret ditt blir tilgjengeliggjort for samtlige kjøpere. 

PUBLISHER DASHBOARD

I en travel hverdag kan det være krevende å finne tid til å analysere hvilke artikler som er mest lest, hvor mange besøkende man har på nettstedet eller hvor mange nye betalende abonnementer man har fått. Vi har hjulpet publisister med å sette opp dashboards som gir en enkel oversikt over tall som er viktige. Våre løsninger skreddersys etter behov i hvert enkelt case. Kontakt oss gjerne for å se eksempler.

UTLEIE AV OPERATIVE RESSURSER

Medier, som i stor grad har sin kommersielle inntekt fra oppsett og optimalisering av kampanjer kan ofte komme opp i en situasjon hvor det er mangel på operative ressurser. For en medie kan det innebære at det blir vansklig å levere forventet kvalitet på kampanjene som igjen kan føre til tapt inntekt. Våre konsulenter har bred erfaring innen håndtering av kampanjer i flere av de mest brukte systemene. Ved behov kan vi leie ut konsulenter som sitter hos kunden eller jobber remote.