BYRÅ

De fleste medie- og reklamebyråer har over tid bygget opp en tung adtech og kompetanserigg, men møter likevel utfordringer når det gjelder operative ressurser og teknologileverandører. Vårt team har lang erfaring fra byrå, trading desk og adtech, og bidrar med å løse konkrete tekniske oppgaver og ved behov utleie av operative ressurser.

KOMPETANSEHEVING OG KURSING

OTC tilbyr skreddersydd opplæring av eksisterende og fremtidige rådgivere. Sikre deg og din avdeling best kompetanse ved å delta på våre kurs hvor man lærer om digital markedsføring med en teknisk dybde.

PERSONVERN FOR MARKEDSFØRERE

Byråer må kartlegge kjøpsmetoder, annonsescript og datakjøp for kundene sine for å sikre at de følger de nye reglene. Våre GDPR eksperter hjelper byråer med å kartlegge økosystemet der det utveksles data slik at byrået kan sikre at all annonsering og kommunikasjon følger lovverket.