ANNONSØR

I lyset av utviklingen som skjer innen annonseteknologi har markedet utviklet seg i retningen der annonsører ønsker å bygge opp intern kompetanse og egen rigg. Denne utviklingen tvinger frem en annen type tilnærming enn et tradisjonelt mediebyrå. OTC sine tjenester er designet å hjelpe markedsførere å strukturere og deretter ta i bruk dataene sine slik at de effektivt kan brukes i markedsføring og kommunikasjon. Vårt team bistår med å kartlegge og implementere et økosystem som passer dine behov ved å ta i bruk et ledende miljø for digital rådgiving for annonsører.

IN-HOUSING OG ORGANISERING

For mange bedrifter er det mer kostnadseffektivt å flytte kompetanse in-house i stedet for å bruke et byrå. Det finnes ulik grad av in-housing avhengig av størrelse og behov. Vi kan bistå med å vurdere lønnsomheten, valg av riktig teknologi, organisering og tilby tett oppfølging.

MARKETING AUTOMATION

Med et økende behov for automatisering har det blitt mer aktuelt for flere annonsører å investere i marketing automation verktøy. Vi hjelper annonsører med å sette opp et system som effektiviserer og personaliserer markedsføringsaktivitetene i flere kanaler.

VALG AV TEKNOLOGI

Automatisering av mediekjøp og kommunikasjon er avgjørende for å drive treffsikre og lønnsomme kampanjer. Vi hjelper annonsører med vurdering og valg av teknologi innen kategorier som Marketing Automation, DSP, DMP, DCO, CRM, adserver og en rekke av Google sine verktøy.

PERSONVERN FOR MARKEDSFØRERE (GDPR)

Den nye personvernforordningen medfører store endringer for datadrevet markedsføring. Annonsører må kartlegge kjøpsmetoder, annonsescript, datakjøp samt innhente aktive samtykker for å sikre at de følger de nye reglene. Vårt team hjelper med å implementere gdpr-kompatible rutiner og retningslinjer slik at du kan drive med lovlige aktiviteter.

REKRUTTERING OG OPPLÆRING

Det er svært krevende å finne rett kompetanse innen programmatisk markedsføring, performance og data-fag. Vårt team har opparbeidet et bredt nettverk i bransjen og kan bidra med å identifisere passende ressurser, koordinere ansettelsesprosessen og tilby nødvendig opplæring.

MANAGEMENT CONSULTING

De fleste annonsører har opplevd mangel på operativ hjelp til å planlegge, gjennomføre og optimalisere markedsføringsaktiviteter. Våre konsulenter har bred erfaring med slikt arbeid og kan leies for å gjennomføre både kortsiktige og langsiktige oppdrag.

AUDIT

Det er mange forskjellige datakilder en markedsfører kan ha tilgjengelig for å forbedre deres datadrevet markedsføring. Data hjelper til å identifisere og treffe riktig målgruppe i et digitalt økosystem. Likevel er det få markedsførere som klarer å utnytte det fulle potensialet i deres data idag. Vi hjelper annonsører med kartlegge og ta i bruk egne og eksterne datakilder.