Skip to main content

TJENESTER

CAULIS

Trenger dere hjelp med å bygge opp intern kompetanse, strategier for kundereiser med bruk av førstepartsdata , GDPR eller markedsføring i digitale kanaler? De som drev med dette i Oslo Technology Consulting har nå blitt til Caulis. Besøk vår nye nettside www.caulis.no for å lese mer om tjenestene vi tilbyr eller for å ta kontakt

VALG AV TEKNOLOGI

Automatisering av mediekjøp og kommunikasjon er avgjørende for å drive treffsikre og lønnsomme kampanjer. Vi hjelper annonsører med vurdering og valg av teknologi innen kategorier som Marketing Automation, DSP, DMP, DCO, CRM, adserver og en rekke av Google sine verktøy.

AUDIT

Det er mange forskjellige datakilder en markedsfører kan ha tilgjengelig for å forbedre deres datadrevet markedsføring. Data hjelper til å identifisere og treffe riktig målgruppe i et digitalt økosystem. Likevel er det få markedsførere som klarer å utnytte det fulle potensialet i deres data idag. Vi hjelper annonsører med kartlegge og ta i bruk egne og eksterne datakilder.

ABONNEMENTSALG

Det er en utvikling blant mediehus og publisister hvor abonnementer står for større andeler av inntektene. Derfor er det viktig å kontinuerlig opprettholde forholdet med leserne og øke salg av abonnementer. Vi hjelper mediehus og publisister med utforming av strategi og produktutvikling for salg va abennoment.

VALG AV ADSERVER

Det finnes mange alternativer for Ad Servere på markedet. Noen av tunge systemer med mange funksjoner, og andre lette og enkle å håndtere. Hvert enkelt system har sine styrker og svakheter som ikke nødvendigvis kommer frem når man spør teknologileverandøren. Vi har satt opp nye annonseløsninger for en rekke store og små publisister og har et godt grunnlag for å kunne gjennomføre en behovsanalyse og gi en anbefaling. 

SALG AV ANNONSER PÅ BØRS

De store mediene har allerede automatisert store deler av salgsavdelingene. Teknologi som var forbeholdt til de store mediehusene har blitt mer tilgjengelig for små og mellomstore publisister. Det å kunne selge annonseplasser programmatisk kan by på mange utfordringer, og kan fort lede til et mislykket forsøk uten nødvendig kompetanse. Våre konsulenter kan hjelpe med kobling av Exchange og SSP slik at varelageret ditt blir tilgjengeliggjort for samtlige kjøpere. 

PUBLISHER DASHBOARD

I en travel hverdag kan det være krevende å finne tid til å analysere hvilke artikler som er mest lest, hvor mange besøkende man har på nettstedet eller hvor mange nye betalende abonnementer man har fått. Vi har hjulpet publisister med å sette opp dashboards som gir en enkel oversikt over tall som er viktige. Våre løsninger skreddersys etter behov i hvert enkelt case. Kontakt oss gjerne for å se eksempler.

KOMPETANSEHEVING OG KURSING

OTC tilbyr skreddersydd opplæring av eksisterende og fremtidige rådgivere. Sikre deg og din avdeling best kompetanse ved å delta på våre kurs hvor man lærer om digital markedsføring med en teknisk dybde.