TJENESTER

Oslo Technolgy Consulting hjelper kunder både på kjøps- og salgssiden. Det gir oss en styrke og unik innsikt i begge sider av annonsemarkedet. Under kan du se noen av tjenestene vi leverer. Vi jobber vanligvis på prosjekt og tar gjerne en utfordring dersom du ikke finner noen tjenester under som kan dekke ditt behov. 

IN-HOUSING OG ORGANISERING

For mange bedrifter er det mer kostnadseffektivt å flytte kompetanse in-house i stedet for å bruke et byrå. Det finnes ulik grad av in-housing avhengig av størrelse og behov. Vi kan bistå med å vurdere lønnsomheten, valg av riktig teknologi, organisering og tilby tett oppfølging.

MARKETING AUTOMATION

Med et økende behov for automatisering har det blitt mer aktuelt for flere annonsører å investere i marketing automation verktøy. Vi hjelper annonsører med å sette opp et system som effektiviserer og personaliserer markedsføringsaktivitetene i flere kanaler.

VALG AV TEKNOLOGI

Automatisering av mediekjøp og kommunikasjon er avgjørende for å drive treffsikre og lønnsomme kampanjer. Vi hjelper annonsører med vurdering og valg av teknologi innen kategorier som Marketing Automation, DSP, DMP, DCO, CRM, adserver og en rekke av Google sine verktøy.

PERSONVERN FOR MARKEDSFØRERE (GDPR)

Den nye personvernforordningen medfører store endringer for datadrevet markedsføring. Annonsører må kartlegge kjøpsmetoder, annonsescript, datakjøp samt innhente aktive samtykker for å sikre at de følger de nye reglene. Vårt team hjelper med å implementere gdpr-kompatible rutiner og retningslinjer slik at du kan drive med lovlige aktiviteter.

REKRUTTERING OG OPPLÆRING

Det er svært krevende å finne rett kompetanse innen programmatisk markedsføring, performance og data-fag. Vårt team har opparbeidet et bredt nettverk i bransjen og kan bidra med å identifisere passende ressurser, koordinere ansettelsesprosessen og tilby nødvendig opplæring.

MANAGEMENT CONSULTING

De fleste annonsører har opplevd mangel på operativ hjelp til å planlegge, gjennomføre og optimalisere markedsføringsaktiviteter. Våre konsulenter har bred erfaring med slikt arbeid og kan leies for å gjennomføre både kortsiktige og langsiktige oppdrag.

AUDIT

Det er mange forskjellige datakilder en markedsfører kan ha tilgjengelig for å forbedre deres datadrevet markedsføring. Data hjelper til å identifisere og treffe riktig målgruppe i et digitalt økosystem. Likevel er det få markedsførere som klarer å utnytte det fulle potensialet i deres data idag. Vi hjelper annonsører med kartlegge og ta i bruk egne og eksterne datakilder.

ABONNEMENTSALG

Det er en utvikling blant mediehus og publisister hvor abonnementer står for større andeler av inntektene. Derfor er det viktig å kontinuerlig opprettholde forholdet med leserne og øke salg av abonnementer. Vi hjelper mediehus og publisister med utforming av strategi og produktutvikling for salg va abennoment.

VALG AV ADSERVER

Det finnes mange alternativer for Ad Servere på markedet. Noen av tunge systemer med mange funksjoner, og andre lette og enkle å håndtere. Hvert enkelt system har sine styrker og svakheter som ikke nødvendigvis kommer frem når man spør teknologileverandøren. Vi har satt opp nye annonseløsninger for en rekke store og små publisister og har et godt grunnlag for å kunne gjennomføre en behovsanalyse og gi en anbefaling. 

SALG AV ANNONSER PÅ BØRS

De store mediene har allerede automatisert store deler av salgsavdelingene. Teknologi som var forbeholdt til de store mediehusene har blitt mer tilgjengelig for små og mellomstore publisister. Det å kunne selge annonseplasser programmatisk kan by på mange utfordringer, og kan fort lede til et mislykket forsøk uten nødvendig kompetanse. Våre konsulenter kan hjelpe med kobling av Exchange og SSP slik at varelageret ditt blir tilgjengeliggjort for samtlige kjøpere. 

PUBLISHER DASHBOARD

I en travel hverdag kan det være krevende å finne tid til å analysere hvilke artikler som er mest lest, hvor mange besøkende man har på nettstedet eller hvor mange nye betalende abonnementer man har fått. Vi har hjulpet publisister med å sette opp dashboards som gir en enkel oversikt over tall som er viktige. Våre løsninger skreddersys etter behov i hvert enkelt case. Kontakt oss gjerne for å se eksempler.

KOMPETANSEHEVING OG KURSING

OTC tilbyr skreddersydd opplæring av eksisterende og fremtidige rådgivere. Sikre deg og din avdeling best kompetanse ved å delta på våre kurs hvor man lærer om digital markedsføring med en teknisk dybde.

PERSONVERN FOR MARKEDSFØRERE

Byråer må kartlegge kjøpsmetoder, annonsescript og datakjøp for kundene sine for å sikre at de følger de nye reglene. Våre GDPR eksperter hjelper byråer med å kartlegge økosystemet der det utveksles data slik at byrået kan sikre at all annonsering og kommunikasjon følger lovverket.