Programmatic-skolen

 • Hvem passer kurset for?

  Kunnskap gir større muligheter til å være kreativ og skape verdier for bedriften du jobber i. Uavhengig om du er markedssjef, konsulent, selger eller IT-ansvarlig vil det lønne seg for deg å sitte med kompetanse om programmatiske og datadrevne kjøp. Ettersom vi legger opp kurs med ulike nivåer, vil dette kurset passe for alle som på en eller annen måte jobber med digitale oppgaver/utfordringer og som ønsker å lære mer, både nybegynnere og viderekomne.

 • Hvordan er kurset lagt opp?

  I løpet av dette kurset går vi gjennom alle plattformer og systemer som er relevante for din hverdag. Kurset består av en teoretisk modul etterfulgt av en strategisk del. Vi avslutter kurset med en operativ workshop slik at du allerede på kurset får satt teorien ut i praksis.

  Alle våre kurs er tilpasset hver enkelt oppdragsgiver og er modulbasert. Det innebærer at man selv velger hvilke temaer man ønsker å inkludere og hvilke områder det skal fokuseres på. På samme måte velger man også hvilket nivå kurset skal ligge på. For eksempel vil gjerne en markedssjef fokusere på det overordnede, mens en campaign manager bør gå i dybden på det operative.

 • Hvor mange kan delta?

  Våre kurs skal ikke ha mer enn 15 personer om gangen, slik at det hele veien er mulig å fokusere på hver enkelt deltaker og legge til rette for en lav terskel for spørsmål. På denne måten legger vi også til rette for åpne diskusjoner rundt hvert enkelt tema.

  Kurs for større grupper kan avtales separat og vil bli tilpasset deretter.  

 • Gjesteforelesere

  I tillegg til våre forelesere vil gjesteforelesere bidra til kursene. Her henter vi, ved behov, inn både personer med spisskompetanse på forskjellige områder samt teknologileverandører som skal fortelle om sitt perspektiv på markedet, trender og utfordringer. 

Moduler

Under ser du temaene vi bruker til å bygge opp forskjellige kurs. Dersom noen temaer er mer viktige enn andre kan vi fokusere mer på disse. Om noen av temaer ikke nevnt er det mulighet for å bestille egne temaer/ moduler. 

Økosystem

For å forstå hvordan programmatiske kjøp fungerer må man forstå hvilke roller de forskjellige partene har i et digitalt økosystem. I denne modulen går vi i dybden på hva hvert enkelt ledd/leverandør gjør, hvordan de gjør det og viktigheten av deres rolle.

Vi ser også nærmere på hvilke leverandører som opererer på det norske markedet.

Pengeflyten

For å kunne forstå hvor pengene går og hvilken hensikt utgiftene har, må vi ha kunnskap om hvordan hele pengeflyten fungerer. Det er mye som kan skjules i forskjellige systemer - noen av dem er ikke nødvendige i det hele tatt, mens andre kan være ekstremt viktige. I denne modulen går vi gjennom alle punkter i pengeflyten.

Kjøpsplattform (DSP)

DSP eller Demand Side Platform brukes på kjøpersiden og er en av de mest sentrale teknologiene i et programmatisk økosystem. Det er mange aktører i markedet, og alle har forskjellige styrker og svakheter. I DSP-modulen går vi gjennom hvordan en DSP er satt sammen, samt ser på hvordan budgivningen fungerer.

Salgsplattform (SSP)

Sell Side Platform er et verktøy for publisister/salgssiden som gjør det mulig å selge sitt varelager programmatisk. Dette er mye mer effektivt enn tradisjonelle salg og er helt nødvendig for mediehus i dagens mediemarked. I SSP-modulen tar vi for oss hva teknologien gjør for publisisten, samt hva som skiller de forskjellige SSP-ene. Vi ser også på aktørene som opererer i det Nordiske markedet.

Exchange

For at en kjøpsplattform skal kunne kommunisere med salgsplattformen er det nødvendig med et mellomledd hvor budgivningen skjer. Vi går gjennom hvordan teknologien fungerer, hvordan selve budgivningen skjer, hvorfor man bruker "Second Price Auction"-modellen og hvilke aktører som finnes på det internasjonale markedet. 

Data-håndtering (DMP)

For å virkelig kunne dra nytte av programmatisk kjøp/salg er det avgjørende å bruke en plattform for å kunne håndtere både din egen data, men også andre datakilder som finnes på markedet. Vi ser på hvordan en slik plattform kan brukes, hvilke som finnes på markedet, og hvordan man kan bruke en DMP (Demand Management Platform) i samspill med andre kanaler og aktiviteter.

Vannfall

I dagens programmatiske varelager er det flere millioner siter hvor annonsører kan vise sine annonser. Mange ønsker å kjøpe billige visninger på mange steder samtidig mens andre heller prioriterer trygge norske alternativer. I denne modulen går vi gjennom hele det programmatiske "vannfallet", inkludert Åpen børs, Private Market Place, Deals, Automated Guaranteed og Programmatic Guaranteed. 

Creatives

En kjøpsplattform hjelper deg å treffe riktig bruker til rett tid. Men hva med det kreative? Det er minst like viktig å kunne vise riktig budskap til brukeren du treffer med din annonse. Det finnes en rekke løsninger for å kunne effektivisere eller i beste fall automatisere produksjon av materiell. Her finnes det både lokale, nordiske og store, internasjonale aktøter. Vi ser på Rich Media-løsninger, landskapet og på hva bør man velge og hvorfor.

Sporing

Hvor bra fungerer programmatiske kjøp egentlig? Hvor lønnsomt er det i forhold til andre kanaler? For å finne ut av dette er vi avhengig av å kunne spore mest mulig og fordype oss i tall. Denne modulen går i dybden på hvordan du kan måle ROI ved hjelp av riktig sporing. 

Rapportering

For å kunne vite om du har gjort riktige investeringer er du avhengig av gode rapporteringsverktøy. Med riktige rapporter kan man optimalisere jobben man gjør og kontinuerlig bli bedre enn konkurrenter. Rapportering og analyse kan være tidskrevende, men er samtidig helt nødvendig. Vi viser deg hvordan du jobber effektivt med rapportering og analyse. Og hva om mange av disse prosessene kan automatiseres?

Automatisering

Det er stadig større behov for mindre kampanjer mot smalere målgrupper. Disse kampanjene krever like mye tid å sette opp som de større kampanjene, og krever fortsatt både eget materiell og egne rapporter. Det er svært få aktører som har tatt i bruk automatiseringsteknologi for å effektivisere dette. Vi ser på hva kan automatiseres i din bransje og bedrift. 

Utfordringer

For å kunne føle seg trygg på programmatisk kjøp/salg, er det viktig å ha kunnskap om alle fordelene, men også utfordringene. I denne modulen går vi gjennom alle fallgruvene, som for eksempel Adfraud, GDPR, Adblock, samt hvilke tiltak man kan gjøre for å unngå disse. Vi ser også på hvordan man bygger trygge miljøer ved bruk av sitelister.

Pris per person:

NOK 7.900,- (eksl. mva)

Hva får du?

 • Kurs og workshop
 • Moduler etter behov
 • Lunsj, kaffe og frukt
 • Tilgang til Oslo Technology´s nettverk i ettertid

Som kursdeltaker vil du få tilbud om rabatt på bestillinger av nye kurs.

I tillegg til våre standardkurs kan vi sette opp egne, tilpassede kurs. Vi tilpasser i forholdt til antall deltakere og innhold (fra workshops til konferanser). Alt med utgangspunkt i våre moduler.