Har du vurdert in-housing?

In-housing er et hett tema om dagen, og debatten rundt det er heftig. Hvorfor skal man egentlig in-house? Det kan Thomas Straw fra Oslo Technology Consulting svare på.

Først, en liten definisjon av begrepet. In-housing vil si at man utnytter ressurser man allerede har innad på arbeidsplassen i stedet for å leie inn ekstern hjelp. Si dere ønsker å begynne med Google Ads annonsering. Hvis dere lærer opp Stian eller Merethe i programmet, slik at de kan gjøre alt som har med Google Ads å gjøre, i stedet for å leie inn et eksternt byrå til å gjøre jobben - da har dere in-houset. Dere tar over oppgaver som historisk har ligget hos eksterne byråer.

Daglig leder i OTC Thomas Straw mener dette er noe mange bedrifter bør vurdere å satse mer på fremover. Ikke bare Facebook og Google annonsering, fyll på med flere oppgaver og muligheter innen mediekjøp, data og innhold.

- Mange føler nok på at byråer må gjøre mer for å bygge opp kundens tillit rundt transparens og inntjening i eksisterende samarbeid. Spørsmålet er om byråer forstår og ser at salg og markedsføring, spesielt digitalt bør være mye tettere integrert i bedriftens kjerne for å lykkes? Behov for å snu seg rundt, intern kunnskap og GDPRs krav til dokumentasjon har vært utløsende faktorene som har gitt oss trenden og behovet for in-housing.

Faglig påfyll og kontroll

Å gjøre mer selv bidrar sterkt til å bygge kunnskap og gi faglig påfyll til ansatte som ønsker å lære mer. Dette kan være en stor motivasjon for dine ansatte, i tillegg til at dere da plutselig får mer kontroll på egne digitale plattformer og får et bedre overblikk på alt dere gjør. Man dropper et ytre ledd og styrer alt selv.

Med den nye personvern ordningen GDPR (linke til GDPR artikkelen her) stilles det høye krav til hvem du deler ut identifiserbar informasjon til. Bare det å kunne eie all data selv i ditt eget datavarehus, i stedet for å ha det hos eksterne byråer, har en stor verdi i disse dager med mye fokus på personvern.

Det er her in-housing virkelig er en god idé, mener Straw.

—Det handler om å ta eierskap til intern kompetanse, teknologi rigg og din egen data for å være med på den reisen. Mye av fremtiden vil dreie seg om data og teknologi, og da gjelder det å forstå det fra et mer faglig, teknisk perspektiv, sier han.

Økonomisk vinning

—Om du er nervøs for pengeflyten, hvordan pengene dine forvaltes og ikke helt forstår hvordan teknologien fungerer knyttet til noe du bruker mye penger på kan in-housing være lurt, mener han.

Om bedriften din velger å in-house vil man i utgangspunktet kunne spare penger. I stedet for å gang på gang putte penger på eksterne tjenester vil man investere i de ansattes kunnskap og teknologi som man deretter kan benytte seg av når det måtte trengs i bedriften. Det handler om å bygge opp en grunnmur sten for sten. Samtidig skal det sies at for noen mindre annonsører vil ikke in-housing være den mest kostnadseffektive løsningen, du bør alltid gjøre en analyse i forkant slik at du er sikker på at veien du velger er riktig for din bedrift.

—Før satt byråene på tunge, dyre verktøy og unik kompetanse. Den kompetansen er tilgjengelig for hvem som helst nå, og verktøyene er like for de fleste, så der er det ikke lenger mange fordeler å hente, mener Straw.

Det er verdt det

—Summen av disse tingene gjør at vi mener flere og flere, ikke bare de største, burde vurdere å gjøre mer selv og vurdere å knytte kunnskap tettere opp til salg og ledelse.

Straw er klar i talen.

—Det handler om hvor du er nå, hvilke ambisjoner du har med det digitale fremover, hva du besitter av kunnskap nå og bør ha fremover, og det at du kanskje vil jobbe mer effektivt versus det å sette det bort. Én ting er å kanskje måtte øke litt på en lønn eller andre utgifter, men kunnskapen du får av det er verdt mer enn det du betaler ved å investere i intern kunnskap.

Det er også viktig å nevne at in-housing bør være en langsiktig strategi endring, og kan være krevende uten nødvendig kompetanse, bruk derfor interne eller eksterne eksperter til å gradvis bygge opp kompetansen og velge/ implementere nødvendig teknologi.

Ønsker du hjelp med in-housing? Kontakt OTC for mer info om kurs og opplæring.