Dette er OTC

I et stort, åpent lokale midt i Oslo sentrum finner du konsulentselskapet Oslo Technology Consulting, eller OTC, som de ofte blir forkortet til.

Gjengen i OTC utgjør et nytt konsulentselskap som ikke er redd for å sparke fra seg.

Med utadvendte og energiske Thomas Straw i spissen skal den høykompetente gjengen holde deg i hånda, føre deg inn i dagens raskt skiftende digitale marked og ruste deg for en enda mer digital fremtid.

Digital markedsføring er blitt altfor komplisert for norske bedrifter og de fleste har falt bakpå for lenge siden. Mange tror AppNexus er en APP og vet lite om annonseverktøy, økosystemet eller forretningsmodeller. Kommunikasjon er viktig og den blir kun effektiv om du kjenner til hvordan teknologien og mulighetene i moderne markedsføring fungerer. Det stilles krav uten å forstå eller utfordre på riktig nivå, da blir det fort mye rot, frustrasjon og mindre effektive kampanjer.

Hvor begynner man i jungelen av muligheter (og utfordringer)?

OTC ble startet opp i 2017 av Thomas Straw, Arthur Pogosov og mediebyrået Hensikt. Selv om selskapet fortsatt kan anses som nytt er gjengen som står bak absolutt ikke nye i bransjen. Til sammen svært mange års unik erfaring fra medie-, teknologi og markedsføringsbransjen.

Konsulent og daglig leder Straw forteller litt om grunnen til at han bestemte seg for å starte konsulentselskapet for et knapt år siden.

- Måten store annonsører driver markedsføring på er blitt utfordret av folk som tenker nytt. Hvis man reflekterer over den digitale utviklingen som har vært det siste tiåret har alt endret seg raskt. Kommunikasjon, spesielt gjennom nettet, har blitt uhyre avansert.

Straw er klar i talen.

- Jeg mener, som leder for dette selskapet, at mange bedrifter ikke har klart å tilnærme seg den kompetansen de trenger. De har ikke klart å følge med på utviklingen og henger ikke lenger med i svingene. Det er nettopp her vi kommer inn.

Han forteller videre at det er mange annonsører og bedrifter som har begynt å bli obs på at mangelen på digital kunnskap er et reelt problem.

- Nå er det slik at byråer og eksterne står for veldig mye av jobben og en del annonsører og bedrifter gjør dårlige valg basert på at de mangler kunnskap om teknologi, om faget, eller strategi. De har mistet veldig mye av det de historisk sett har eid. Nå som det er så mange nye alternativer har de ikke klart å følge med og ikke klart å snu seg fort nok. Nå ser man at de står der og tenker litt «hva gjør vi nå?». Dette kom spesielt tydelig frem når ledelsen i norske bedrifter måtte dokumentere digital markedsføring på grunn av GDPR.

Hvor begynner man når man allerede ligger så langt bak?

—Vi ønsker å hjelpe bedrifter konkret med det de trenger bistand til. Målet vårt er at bedriftene skal kunne bli såpass gode i digitale muligheter at de tar mer bevisste avgjørelser.

Om det trengs kan konsulentene også gå inn og detaljstyre helt ut i fingerspissene.

—Vi kan fortelle deg hvilke knapper du skal trykke på og viser deg hvordan man tar det som er laget helt ut slik at det blir praktisk arbeid. Vi går for å lære opp bedrifter til å bli selvgående på dette, så de slipper å leie inn folk eksternt og ha en ny part inn.

Dette kan OTC hjelpe deg med

Med seg på laget har Straw konsulent Arthur Pogosov og prosjektleder Lotte Øen Bugge. De spesialiserer seg på flere områder og tilbyr konsulenttjenester innenfor datadrevet markedsføring, annonseteknologi, re-organisering av markedsavdelinger, personvern (GDPR), personellutleie og rekruttering, avtaler og forhandlinger, opplæring og kursing. Alle fagområdene har én fellesnevner: Teknologi. Overordnet er det OTCs spesialitet.

Straw utdyper noen av kompetanseområdene de tilbyr.

Opplæring og kursing

Det er fortsatt få i Norge som kan mye om dette. Det er nye temaer og nye muligheter.

—Vi har beviselig erfaring og kunnskap til å kunne bistå bedrifter i et teknologisk skifte, sier Straw.

Han forteller litt om prosessen.

—Det første vi gjør er å kartlegge kunden - hva de har av ressurser, folk, byråer, penger, mål og ikke minst kjernevirksomhet, nå og i fremtiden. Det må være godt integrert med bedriften kjernevirksomhet, spesielt teknologi og strategi. Da avdekker vi om de trenger hjelp med alt eller bare noe.

Mye handler om å lage en tiltaksplan som gradvis løser disse tingene.

Det varierer alltid fra kunde til kunde hva konsulentene i OTC bidrar med.

—Noen hjelper vi med hele prosjekter og sitter med dem i flere måneder. Andre aktører trenger kun hjelp med markedsføring eller innhold.

Men ut fra kartlegging av kunden blir vårt tilbud tilpasset det de har behov for.

Det er viktig å gi dem et overblikk over situasjonen, mener Straw.

—Vi er veldig tydelige på hva de bør kunne gjøre selv og hva som eventuelt skal settes bort. Det er ofte knyttet opp mot hvor god tid man har i hverdagen.

Vi hjelper de også med å stille større og bedre krav til byråene sine. Det er mange fallgruver der. Spesielt ser vi at på grunn av mangel på kunnskap kan byråer samle inn ekstrainntekter på nye måter uten av bedriftene merker eller forstår at det er det som skjer.

Les mer om programmatisk juksing her.

Personellutleie og rekruttering

—Vi kan hjelpe til med rekruttering, opplæring og utleie av ressurser. Vi hjelper byråer og annonsører med å finne folk som kan komme rett inn og utføre disse tjenestene, både som vikarer og fulltidsansatte. Det finnes knapt folk til å håndtere teknologi og avansert digital markedsføring i det norske markedet. Mange annonsører har sett seg lei på hva byråer kan tilby, det blir for kompliserte prosesser for å løse oppgaver raskt og effektivt, de henger igjen. Både det å gå aktivt ut og finne og ansette, komme med en liste over relevante kandidater eller sette opp en stillingsbeskrivelse er oppgaver vi tar på oss. Vi har alle praktisk erfaring med å finne de rette folka - og vet dermed hvor vanskelig det er å faktisk finne dem og hvor dyrt og tidkrevende det er.

Valg av (annonse)teknologi

—Det er jo et hav av muligheter der ute. Teknologien for de fleste typer markedsføring gjør ting smidigere, mer effektivt og tidsbesparende.

Vi har erfaring med dette og kan gi dere verktøy som gjør at dere føler dere tryggere i valget av teknologi.

Det handler om mye mer enn bare pris: brukervennlighet, support og da spesielt lokal support, sier Straw. Bra utnyttelse av lokal support er slik mange av byråene har tilegnet seg kunnskap. Systemleverandøren sitter hos byråene og tilfører de kunnskap, kunnskap som burde sitte hos annonsørene.

Sikrer seg den kunnskapen de trenger

—Vi samarbeider også med mediebyrået Hensikt. Her får vi jevnlig oppdatert den digitale kunnskapen vår om hva som fungerer der ute. Vi bruker gjerne dette byrået i konsulentvirksomheten vår eller når kundene våre trenger operative ressurser på kort sikt. De har solid “mengdetrening” og komplementerer oss ved å dekke sider av bransjen vi ikke kan. Til gjengjeld kan vi løse viktige prosjekter for Hensikt og deres kunder på en effektiv måte ved at vi ikke tar opp Hensikt sine ressurser. Dette tilbudet mangler de fleste mediebyråer.

OTC samarbeider også med en rekrutteringsrådgiver for å forsikre kunden om at den formelle prosessen også er god. 

—Det viktigste for oss er åpenhet og tillit. Vi er her for å hjelpe folk inn i den digitale fremtiden.